..... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา .....

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน

สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1  
>> https://forms.gle/Xm4p6brNseNveBis6 <<

สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.4 / ทวิศึกษา / ปวช.1 
>> https://forms.gle/W6wDxRMcqwo6yW5i7 <<

-------------------------------------------------------

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563)

หากสมัครหลัง 18:00 น. กรุณาเช็ครายชื่อหลัง 18:00 น. วันถัดไปค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ