..... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
SAR ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบ O-Net ม.3 ปี 2560 และ ปี 2561
เปรียบเทียบ O-Net ม.6 ปี 2560 และ ปี 2561
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 11 ก.ค. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 01 มี.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 26 ธ.ค. 61
โครงงานคอมพิวเตอร์ 08 พ.ย. 61
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายสาโรช ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ