..... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
SAR ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบ O-Net ม.3 ปี 2560 และ ปี 2561
เปรียบเทียบ O-Net ม.6 ปี 2560 และ ปี 2561
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายสาโรช ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ