..... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงงานคอมพิวเตอร์ 08 พ.ย. 61
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
การเปรียบเทียบมาตรฐาน 04 ต.ค. 61
ข้อมูลประกอบการเขียนแผน 62 04 ต.ค. 61
แบบเขียนโครงการ 04 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคปีการศึกษา 1/2561 19 ก.ย. 61
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายสาโรช ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ