ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
ชื่อนักเรียน : นางสาวชโรธร โลหะพันธ์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,13:26   อ่าน 1013 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
ชื่อนักเรียน : นางสาวลลิตา บัวงาม ม.6/2 เลขที่ 20
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,11:18   อ่าน 1162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
ชื่อนักเรียน : นายพรนรินทร์ จันทร์แจ้ง ม.6/2 เลขที่ 12
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,11:15   อ่าน 668 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบนามบัตร ผู้สอนครูณรัฎชา มณีนิล
ชื่อนักเรียน : สุวิดา ม.6/1
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,09:13   อ่าน 1178 ครั้ง