ประกาศโรงเรียนเขาย้อยวิทยา
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
     นักเรียนชั้นม.1 : https://www.facebook.com/groups/286465042508228

     นักเรียนชั้นม.2 : https://www.facebook.com/groups/2737594269819166

     นักเรียนชั้นม.3 : https://www.facebook.com/groups/256467622330488

     นักเรียนชั้นม.4 : https://www.facebook.com/groups/332681814381717

     นักเรียนชั้นม.5 : https://www.facebook.com/groups/278685693179057

     นักเรียนชั้นม.6 : https://www.facebook.com/groups/275240023885137

     นักเรียนชั้นปวช. : https://www.facebook.com/groups/3330980120245683


News
04/01/2021
03/01/2021
01/12/2020
01/12/2020
04/11/2020
11/09/2020
03/09/2020
30/06/2020
Activity
Education News
Executive


ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
Link