♦ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน ระดับชั้น ปวช.1


>> ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 <<


News
19/03/2021
24/02/2021
24/02/2021
04/01/2021
03/01/2021
01/12/2020
01/12/2020
04/11/2020
Activity
Education News
Executive


ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
Link