ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชื่ออาจารย์ : นายอรรคพล สงวนยวง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,15:39  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ 5E
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,08:18  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,13:16  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณรัฏชา มณีนิล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,12:13  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..