ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
ชื่ออาจารย์ : นายพิชัย วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,17:50  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ 5E
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,08:18  อ่าน 782 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,13:16  อ่าน 987 ครั้ง
รายละเอียด..