ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ 5E
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,08:18  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,13:16  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณรัฏชา มณีนิล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,12:13  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..