ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
การรับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 61
โครงงานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 61
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 61
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 61
การเปรียบเทียบมาตรฐาน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 61
แบบเขียนโครงการ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 61
ข้อมูลประกอบการเขียนแผน ๖๒
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ :
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โพสเมื่อ :