ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
นิเทศภายใน (4C-model) โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64
ข้อมูลแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
ข้อมูลแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 63
คู่มือครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
การรับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 61