เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
บทวิจารณ์เหรียญรายวัน Daily Analysis Satang pro 1 0 articleheros 02 เม.ย. 2563,11:52
mawinbetแม่นๆมีแนวทางยังไงสำหรับการหาmawinbetแม่นๆ2563 2 0 articleheros 26 มี.ค. 2563,15:18
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อพัฒนาสมรรถนะการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,05:09
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก: การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูภาษาไทย 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,05:08
หลักสูตร อบรม ครู คูปอง 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,05:07
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก: การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,05:05
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,05:04
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,05:02
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,05:00
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:55
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:54
แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:52
การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:52
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:48
หลักสูตร การผลิตภาพยนตร์สั้นและการนำเสนอบน Social Media 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:46
หลักสูตร การผลิตสื่อภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนและกระบวนการ PLC สู่การทำวิจัยในชั้นเรียน 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:45
หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ: การสอนในศตวรรษที่ 21 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:44
หลักสูตร การพัฒนากิจกรรมเครื่องบินพลังยาง: การสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:42
หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:40
หลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:37
ลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์เป็นฐานในศตวรรษที่ 21 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:34
หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP หลักสูตรพื้นฐานสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:31
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:27
หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP หลักสูตรพื้นฐานสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:25
หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูภาษาไทย 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:24
หลักสูตร เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบและกระบวนการ PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:23
หลักสูตร การออกแบบเรียนปนเล่นเน้นบูรณาการประสาน PLC สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:21
หลักสูตรการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:20
หลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:18
แบบการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2 0 killermask 20 มี.ค. 2563,02:41
การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 0 killermask 20 มี.ค. 2563,02:35
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 2 0 killermask 20 มี.ค. 2563,02:34
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 0 killermask 20 มี.ค. 2563,02:32
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2 0 killermask 20 มี.ค. 2563,02:31
หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 2 0 killermask 20 มี.ค. 2563,02:24
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 0 killermask 20 มี.ค. 2563,02:22
หลักสูตร ป.บัณฑิต 2 0 mapraow 18 มี.ค. 2563,01:56
คูปองพัฒนาครู 2 0 mapraow 18 มี.ค. 2563,01:55
การทดสอบประเมินครู 2 0 mapraow 18 มี.ค. 2563,01:55
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 0 mapraow 18 มี.ค. 2563,01:54