..... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา .....

ประกาศโรงเรียนเขาย้อยวิทยา
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
     นักเรียนชั้นม.1 : https://www.facebook.com/groups/286465042508228

     นักเรียนชั้นม.2 : https://www.facebook.com/groups/2737594269819166

     นักเรียนชั้นม.3 : https://www.facebook.com/groups/256467622330488

     นักเรียนชั้นม.4 : https://www.facebook.com/groups/332681814381717

     นักเรียนชั้นม.5 : https://www.facebook.com/groups/278685693179057

     นักเรียนชั้นม.6 : https://www.facebook.com/groups/275240023885137

     นักเรียนชั้นปวช. : https://www.facebook.com/groups/3330980120245683


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 04 ม.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 03 ม.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 01 ธ.ค. 63
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 01 ธ.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 04 พ.ย. 63
คู่มือครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 11 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03 ก.ย. 63
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 30 มิ.ย. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ